Mūsų kontaktai

 

 

Rekvizitai

Įmonės pavadinimas: UAB Dovanų linija

Įmonės kodas: 305276094

PVM mokėtojo kodas: LT100012698310

UAB Dovanų linija yra specializuotų reklaminių dovanų ir drabužių reklamai įmonė. Kuri orientuota į išskirtinių ir unikalių rinkodaros sprendimų teikimą įmonių rinkodaros poreikiams. Mes esama aistringi poreikiams ir naujiems iššūkiams. Mes mėgstame kurti sprendimus kurie patenkintų įvairių kliento poreikius ir lūkesčius. 

 

 • Kokybės ir kainos santykis 
 • Laikas – mes suprantame koks yra kritiškas Jūsų terminas ir laikome tai prioritetu, kad suspėtume tai laiku. 
 • Užsisakykite norimą kiekį – užsisakykite norimą kiekį ir gaukite nuolaidą, kurios esate verti. 
 • Tinkamo produkto pasirinkimas – mes nuolat sekame reklaminių dovanų tendencijas, tad pasiūlysime Jums produktą ar idėją pagal Jūsų poreikius. 
 • Nemokama konsultacija ir pagalba – mes skiriame savo laiką, reikalingą profesionaliems patarimams, palaikydami aukšta savo srities lygį. 
 • Greitas užsakymo terminas – jeigu kiti nesuspėja pagaminti, išbandykite tai pas mus.

2 komentarai

 1. Hi! dovanulinija.lt

  Did yоu knоw thаt it is pоssiblе tо sеnd mеssаgе fully lеgit?
  Wе put а nеw wаy оf sеnding rеquеst thrоugh fееdbасk fоrms. Suсh fоrms аrе lосаtеd оn mаny sitеs.
  Whеn suсh соmmеrсiаl оffеrs аrе sеnt, nо pеrsоnаl dаtа is usеd, аnd mеssаgеs аrе sеnt tо fоrms spесifiсаlly dеsignеd tо rесеivе mеssаgеs аnd аppеаls.
  аlsо, mеssаgеs sеnt thrоugh соmmuniсаtiоn Fоrms dо nоt gеt intо spаm bесаusе suсh mеssаgеs аrе соnsidеrеd impоrtаnt.
  Wе оffеr yоu tо tеst оur sеrviсе fоr frее. Wе will sеnd up tо 50,000 mеssаgеs fоr yоu.
  Thе соst оf sеnding оnе milliоn mеssаgеs is 49 USD.

  This lеttеr is сrеаtеd аutоmаtiсаlly. Plеаsе usе thе соntасt dеtаils bеlоw tо соntасt us.

  Contact us.
  Telegram – @FeedbackMessages
  Skype live:contactform_18
  WhatsApp – +375259112693

 2. Greetings,

  We are brokers linked with high profile investors from the Gulf Region/Asia who are willing to;

  Fund any company in any current project;
  Financing/loan/Investment Opportunity

  They are privately seeking means of expanding their investment portfolio. Should you find interested in engaging us for more detailed discussion to forge ahead, We will be happy to share more insights with you by send us an email first

  Yours Sincerely
  Bruce Johnson
  Financial Broker
  Mobile/WhatsApp# ++44 7537 183205
  E:fsuxx1760@gmail.com

Parašykite komentarą

Your email address will not be published.

Post comment